Vanaf mijn studie aan de Universiteit in Wageningen heb ik me bezig gehouden met Milieutechnologie, specialisatie afvalwatertechnologie.
In mijn tijd als docent aan de HAS Den Bosch heb ik me verdiept en gedoceerd in waterwinning, waterbehandeling, afvalwatersanering, afvalwaterzuivering, biotechnologie (alle vakken bestemd voor de voeding- en genotmiddelen industrie) en in het vakgebied mest, gier en stank (intensieve veehouderij).
Vanaf 1996 was ik Senior Adviseur Milieutechnologie bij HAS KennisTransfer. In beide functies heb ik enkele honderden enthousiaste ingenieurs opgeleid die nu werkzaam zijn in de voeding- en genotmiddelen industrie, bij ingenieursbureaus, bij leveranciers van zuiveringsapparatuur en- technieken, bij aannemers, bij waterschappen, provincie en rijksoverheid.

Op 1 oktober 2004 heb ik mijn werkzaamheden bij HAS KennisTransfer beëindigd en heb ik mijn adviesbureau Miltech opgestart. Ik houd me vooral in de markt bezig met water, afvalwater en afval (voor speerpunten zie de leaflets bij downloads) in de voeding- en genotsmiddelenindustrie, andere takken van industrie en in de intensieve veehouderij.
Het merendeel van mijn opdrachtgevers zijn door mij opgeleide ingenieurs werkzaam in de voeding- en genotmiddelenindustrie.

Uitgevoerde opdrachten zijn: haalbaarheidstudies exploitatie eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie en/of vergisting, waterkringloopsluiting, optimalisatie van bestaande awzi en slibontwatering, optimalisatie van bestaande proceswaterbereiding, haalbaarheid duurzame alternatieve koelwaterbehandelingstechnieken, bemiddeling in afzet van organische reststromen, mest(co)vergisting etc. Ook voor opdrachten op het terrein van vergunningverlening bent U op het goede adres, hier werk ik samen met andere kleine adviesbureaus.

Wilt u meer weten over Miltech, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.